2009. február 11., szerda

A tudat szabad döntése alapján BÁRHOL, BÁRMIKOR ÉS BÁRMILYEN FORMÁBAN ÉLHET!

Azonban ezt triviális igazságot a mai emberiség kollektív tudata MÉG nem fogadja el! - Miért?

Azért mert GYŰLÖLI ÖNMAGÁT! EZ A BELSŐ ÖNKÉPE! Ezért teremtett a paradicsomi Földből poklot: önnön képére és hasonlatosságára; ezért teremtett "külső isteneket": önnön képére és hasonlatosságára, melyek irigyebbek, féltékenyebbek, félelmetesebbek és vérszomjasabbak, mint a legzsarnokibb földi diktátor; ezért üldözi halálra az életnek, vagyis a MEGNYILVÁNULT SZERETETNEK, minden olyan SPONTÁN megnyilvánulását, melyeket nem tud ELLENŐRIZNI: mert ezek a halára üldözöttek sehogy sem akarnak megfelelni az ember önmagáról kialakított önképének!

És mivel gyűlöli önmagát, ezért gyűlöli az Igazságot is, vagyis Istent - ami egy és ugyanaz!

Gyűlöli még hallani is, hogy Isten egyenlő lenne a SZABADSÁGGAL, meg hogy, ahol NINCS szabadság, vagyis ahol nincs SZERETET, ott NINCS Isten sem!

Gyűlölettel és megvetéssel fordul el olyan tanoktól, amely az ember KORLÁTLAN TEREMTŐ KÉPESSÉGÉRE hívja fel a figyelmet - hiszen a zsarnok-istent azonnal megfosztanák a trónjától, nemde?

És teljesen értetlenül és idegenül áll ezért a mindenségi megnyilvánulás MINDEN jelensége előtt, melyek a helytelen önképe következményeként AUTOMATIKUSAN megjelenek előtte: pokol a személyes életében, pokol a társadalomban, pokol a természetben. - Megint csak a KORLÁTLAN teremtőképessége miatt!

"Hol van hát a Mennyország" - visszhangzik egy meggyötört tanítványnak a kérdése a mesteréhez a múlt homályából. "Nem hol" - hangzik a válasz - ", hanem AMIKOR ki tudsz szabadulni az elméd börtönéből, AKKOR lesz a Mennyország."

Szerencsére azonban a fizikai test levételének folyamata alatt előbb-utóbb MINDENKI megvilágosodik, vagyis kiszabadul az elméje börtönéből! - Akkor meg mi a különbség egy egyszerű gyarló ember és egy megvilágosodott bölcs között? - Lényegében semmi, csupán annyi, hogy a bölcsnek NEM KELL MEGVÁRNIA a fizikai halált.

A felszabadult asztrális tudat ( a tudatfeletti vagy Lélek ) aztán éppen azért tud bemenni a mennyei területekre, mert elsőkézből nyert tapasztalatból tudja és azt EL IS FOGADJA, hogy VALÓSÁGÁT MINDIG Ő MAGA TEREMTI!

Mennyország ugyanis, kedves Barátaim, mindig egy BELSŐ állapot KÜLSŐ tapasztalata vagy megerősítése - ahogy a pokol is.
( Gondoljunk csak arra, hogy mennyire hétköznapi jelenség ez, pl: Pistike ötöst kapott az iskolában, nagyon boldog ezért, és így hazafelé menve, minden bácsit és nénit SZÉPNEK ÉS JÓNAK lát; vagy: a szerelmeseknek, az egymás iránti szenvedélyük csúcsán, egy pillanatra MEGSZŰNIK a tér és az idő, vagyis kiszabadultak az elméjük börtönéből, az egoból; vagy: valaki hallja a rádióban, hogy kihúzták neki a lottóötöst. Ő persze rögtön akkorát ugrik örömében, hogy szinte beveri a fejét a mennyezetbe. Csak később derül ki azonban, hogy ELFELEJTETTE feladni a szelvényt. De, kedves Barátaim, zavarta-e emberünk ÖRÖMTELI LÉTÁLLAPOTÁT ez a sajnálatos tény addig, amíg NEM TUDOTT róla? )

Mennyországot ugyanis CSAK TUDATOSAN LEHET TEREMTENI, OTT ÉS ABBAN A PILLANATBAN, AMIKOR LÉLEK KÉSZ MEGTEREMTENI.

És a lélek akkor kész megteremteni, ha megtanul FELELŐSSÉGET VÁLLALNI AZ EGÉSZ VILÁGEGYETEMÉRT, AMIT EDDIG IS Ő TEREMTETT - ÉS SENKI MÁS!

MERT HA EGYETLEN EGY ATOM IS LÉTEZNE, AMIT NEM A LÉLEK TEREMT, AKKOR NEKI TELJES FELELŐSSÉGET SEM KELLENE VÁLLALNIA!

Teljes felelősség vállalás, VAGYIS ABSZOLÚT SZERETET nélkül azonban lehetetlen A mennyország.

Nem a zörgetés a lényeg! Nem az a lényeg, hogy mit csinálsz, hanem az, hogy HOGYAN csinálod!

WC-n ülve és Népszabadságot olvasva is elérheted a legmagasabb megvilágosodás állapotát, ha HISZEL benne, hogy WC-n ülve és Népszabadságot olvasva is elérheted a megvilágosodás állapotát...

És mi más lenne a legnagyobb megvilágosodás, ha nem az, hogy MINDIG MEGVILÁGOSODOTT VOLTÁL-VAGY-LESZEL!

Mivel azonban nem hiszed, hogy mindig megvilágosodott voltál-vagy-leszel, EZÉRT megtapasztalod, hogy NEM voltál-vagy-leszel megvilágosodott!

Vagyis zörgetsz egy kapun és beszeretnél menni valahová, amire nagyon vágysz, de addig sohasem fogsz tudni bemenni, AMÍG NEM HISZED, HOGY BE TUDSZ MENNI!

Mert ha zörgetsz vagy éppen dörömbölsz, az azt jelzi, hogy az EGÉSZ LÉNYED NEM HISZ BENNE, és cselekvésed nem más, mint valami pótcselekvés, amellyel valójában HITETLENSÉGEDET AKARJA IGAZOLNI!

Mert ha VALÓBAN HINNÉD, hogy kinyílik az ajtó, akkor 1. teljesen lényegtelen lenne, hogy mikor nyitják ki, 2. pont AKKOR nyitnák ki, amikor Te azt akarod, hogy kinyissák!
És hogy mi a helyzet a reinkarnációval ?

Nos, ezzel kapcsolatban is annyi téves elképzelés kering a köztudatban, mint a "lélek" halál utáni sorsáról.

1. A nyugati tipusú vallások, a maguk szűk tér-idő keretével, mivel a szemita materializmusban gyökereznek, a reinkarnációt tagadniuk kell, nem tehetnek mást, ha EGYSZERI ÉLET rögeszméjét meg akarják tartani. Ez a rögeszme pedig a csak anyagtudatos ember erős TESTKÖZPONTÚSÁGÁBÓL ered.

Az egyetlen élet rögeszméjére alapozott primitív vallásos világkép aztán annyira eltávolodott a lelki tapasztalatok mindennapos valóságától, hogy csak megfélemlítéssel és erőszakkal lehet fenntartani mind a mai napig!

2. A keleti típusú vallások, a maguk tág tér-idő keretével, az indo-árja idealizmusból erednek, melyek az élet örök körforgásának alapeszméjéből kiindulva, számtalan inkarnáción, annak minden növényi-állati-emberi fokozatát bejárva, végül a dzsíva, a lélek, ha erkölcsileg teljesen megtisztul, eljut az isteni fokozatba ( brahmanizmus ) vagy beleolvad a mindent átható szellembe, nirvánába, taoba ( buddhizmus és taoizmus ).

Valójában azonban egyik irányzatnak sincs igaza - pontosabban a keleti tipusú vallások TÖBB valóságelemet őriztek meg, mint a nyugatiak, de mindkettő alapvetően eltávolodott a lélek belső tapasztalatától.

Ha ugyanis egy asztrális tudatú személyiség, a mentális, mennyei területek határához ér, TELJESEN SZABADON DÖNTHET, hogy bemegy a fényterületekre és onnan eonokig ki se fog jönni vagy visszatér a Földre és
1. visszanyeri az eszméletét a klinikai halál állapotából visszajőve,
2. ÚJRAKEZDI UGYANAZT AZ ÉLETET AZ ÚJSZÜLÖTT KÓRTÓL,
3. EGY KORÁBBI INKARNÁCIÓJÁT AKARJA ÚJRAÉLNI MÁS TÖRTÉNELMI KORBAN,
4. JELEN KORBAN AKAR MÁS SZEMÉLYISÉGET VÁLASZTANI,
5. MÁR CSAK AZ ELJÖVENDŐ INKARNÁCIÓJÁT SZERETNÉ ÁTÉLNI,
6. EGYSZERRE TÖBB TESTBEN AKAR A MÚLTBAN-JELENBEN-JÖVŐBEN PÁRHUZAMOSAN ÉLNI,
7. MÁS BOLYGÓ MÁS EMBERISÉGÉHEZ AKAR INKARNÁLI stb, stb. A variációk lehetősége VÉGTELEN!

Ne feledjük el, hogy amikor az asztrális tudat ezt a szabad döntést meghozza, mármint hogy megy ( vissza ) vagy marad, akkor Ő hozzánk képest a mindentudás állapotában van - mert nyilvánvalóan CSAK ilyen állapotban lehet felelősségteljes döntést hozni. Mert ha anyagtudatú emberre bíznák a döntést, akkor valószínűleg mindig a paradicsomban csücsülne és állandóan tátott szájjal várná zsazsamannát vagy az egyszeri földi életét nyújtaná el a végtelenségig.

- A reinkarnációs hipnózissal önmagában nincs baj, kedves Halász Mária, a baj ott van, hogy akik alkalmazzák, ők maguk sincsenek sokszor tisztában a reinkarnáció VALÓDI működésével.
Mert ideológiájuk nagy részét a keleti bölcsességből merítik, amely MA MÁR NEM AKTUÁLIS, mert az LINEÁRIS, OK-OKOZATI INKARNÁCIÓKAT feltételez!

Az anyagi tudatnak azonban mára már teljesen új, eddig ismeretlen területek nyíltak meg, amely által többek között megismerheti, hogy az inkarnáció FÜGGETLEN az ok-okozati összefüggésektől!( Pl. 20 éve még nem lehetett beszélni a multidimenzionális személyiséginkarnációról, egyszerűen azért, mert nem értették volna meg! )

Tehát a lélek halál utáni útjáról ( folytatás ) :

Ha a halál ( újjászületés ) folyamatát az ötszörös tudat szempontjából vizsgáljuk, akkor először is a tudatnak a fizikai testben kifejeződő szintjei tárulnak fel: 1. a nyirok 2. hormonfluidum 3. idegfluidum 4. a kígyótűz 5. maga a tudat. Vagyis a tudat jellege határozza meg, hogy a különböző testek milyen kozmikus étereket asszimilálnak a csakra-rendszeren, a belsőelválasztáson és véren keresztül. Ha a tudat ( fizikai testben ) pl. túlságosan anyagi, materialista, akkor kevés magas minőségű étert, visszatükröző és fényétert fog bevonzani a testeibe. Emiatt a fizikai testben a vér hamar besűrűsödik és a vérkeringés révén felmegy az emberi agyba, ahol a tudat megerősíti a helytelen gondolkozásból származó alacsony vérrezgés-képletet – és ezzel zárul a kör!

Minden ember így gyártja SAJÁT MAGA a világnézetét, hitét, meggyőződését és előítéleteit - azzal a különbséggel, hogy a vallásos-idealista-ezotérikus több magasabb rendű étert ( visszatükröző és fényétert ) vonz a testeibe, mint a materialista ( élet- és kémiai étert ).

A fizikai test levételének a folyamata a Tudat számára ÓRIÁSI FELSZABADÍTÓ ÉLMÉNYT JELENT! Olyan érzéshez hasonlítható ez, mintha egy emberről mázsás terhet vennének le a válláról vagy mintha a feje tetejétől a talpáig begipszelt embert megszabadítanák a kötéseitől. Mert a Tudat mindig arra vágyik, hogy egyre érzékenyebb, egyre finomabb eszköz álljon rendelkezésére, hogy a Logosz Mindenségre vonatkozó tervét minél hamarabb megvalósítsa.

Ha tehát a fizikai test levételével ennek a testnek a lehúzó, tudat-tompító szerepe megszűnik, akkor az asztrális tudatban ÚJJÁSZÜLETETT ember a fizikai tudathoz képest a MINDENTUDÁS állapotába kerül!

Teljesen szabadon bele tud nézi ( ha akar ) pl. nemcsak előző, de ELJÖVENDŐ életeibe is; teljesen megtudja érteni MINDEN emberi sors alakulásának BELSŐ összefüggéseit; teljesen meg tudja érteni MINDEN szó, tett, érzelem és gondolat keletkezésének a BELSŐ OKÁT és azoknak a következményeit; teljesen meg tudja érteni a Logosz világokra és emberiségekre vonatkozó tervét, minden naprendszerre, minden galaxisra, minden világegyetemre.

Azt a tudást azonban, amit az asztrális szinten nyerni lehet, igazán MEGTAPASZTALNI, vagyis ÁTÉLNI, a mentális mennyei területeken lehet, ahol ÖNMAGADAT LÁTOD MINDENÜTT ÉS MINDEN ÉLETFORMÁBAN!
Térjünk vissza tehát a belső, lelki oldalhoz, ami a legfontosabb!

Hogy mi történik a Lélekkel a halál után? - Semmi különös! Ő ugyanis SOHASEM HAL MEG - MERT NEM IS SZÜLETIK - Ő: VAN!

A kérdésed ugyan a Lelket érintette, de tudom, hogy inkább valamilyen LELKI-testre vagy tudatra gondoltál - ami nem ugyanaz, mint a személyiség HARMADIK SZINTJE, A LÉLEK!

Ezért, úgy gondolom, először tisztázni kellene az alapvető fogalmakat, mert a test, a lélek, a szellem, a halál, a születés stb. fogalmak körül nagy a zűrzavar. Ami nem is csoda, hiszen 13.000 év óta a tömeg elől el van zárva az alapvető lelki tudás. A negatív erők tudománya és vallása meg csak rögeszmékkel tudta megtölteni az emberek tudatát.

Tehát: 1. négyszeres testről 2. ötszörös tudatról 3. FORMÁHOZ NEM KÖTÖTT FÉNYTESTRŐL VAGY LÉLEKRŐL kell beszélni a TELJES ember esetében, AKI ÖNMAGÁBÓL KILÉPVE, A DUÁLIS VILÁGEGYETEMBEN (IS) MEGNYILVÁNUL.

A négyszeres test, vagyis a fizikai, az éter-, az asztrál- és mentáltest képesíti az embert arra, hogy 1. kifejezze magát az fizikai ( durvaanyagi ) világegyetemben - itt a hatókörzete rendszerint nagyon kicsi, legfeljebb egy bolygónyi; 2. kifejezze magát az éter-világegyetemben - itt a hatókörzete egy naprendszernyi, de a csillagok közötti éter-hálózatot kihasználva szabadenergia-űrhajókkal, UFO-kkal, utazhat más naprendszerekbe is; 3. kifejezze magát az asztrális világegyetemben – itt a testének a hatókörzete egy galaxisnyi, melynek számtalan életformáit érzelem-hang-szin-forma- szimfóniaként éli át; 4. kifejezze magát a mentális ( gondolati ) világegyetemben , AMELY MAGA A FÉNY – itt a testének a hatókörzete VILÁGEGYETEMNYI, vagyis számtalan galaxis számtalan naprendszerében EGYSZERRE TUD JELEN LENNI – TESTILEG!

Ha csak a mostani földi ( anyagtestben élő ) emberiséget nézzük, akkor az találjuk, hogy négy testéből csak egy van teljesen kifejlődve: a fizikai test. Az éterteste és az asztrálteste sokkal ziláltabb állapotban van, éppen amiatt, hogy a mentáltest még nem hatja át teljesen a három alacsonyabb rezgésű testet. A mentáltest a mai embernél csak egy fénylő glória a fej körül, a fizikai test többi részét még nem hatja át – ellentétben a tojásdad alakú éter- és asztráltesttel, vagyis az akarat és az érzelemközponttal. Emiatt a kezdetleges mentáltest miatt van, hogy a mai emberiség CSAK A FIZIKAI VILÁGBAN TUDATOS, hogy észre sem veszi, hogy minden negatív ösztön-érzelem-gondolati megnyilvánulásával nemcsak a saját finomanyagi testeit piszkítja be ( ebből alakulnak ki a fizikai betegségek ) , hanem a szűkebb-tágabb környezetét is.

Ha pedig a halál folyamatát a négy testtel összefüggésben vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy az anyagtudatos emberiség mennyire infantilis módon értelmezi az anyagtest levételének folyamatát. Tragédiát, drámát csinál belőle, pedig valójában örülnie kellene!

Mert amikor az ember tudatfelettije ( Lelke ) úgy dönt – csak ő, és senki más – , hogy eljött a SAJÁT fizikai teste levételének ideje, mert ez a megkopott test nem tudja tovább szolgálni a személyiséget, akkor az ember asztrálteste a X. agyidegen, a nervus vaguson keresztül kilép a fizikai-éteri testből és elszakítja az úgynevezett „ezüstzsinórt". Ez az a kötelék, amely eddig összekötötte az asztráltestet az éter-anyagi testtel. A különválás után az asztráltestben lévő személyiség teljes öntudatra ébred az asztrális Földön, amely jóval nagyobb, mint a fizikai Föld ( kb. a Hold-pályáig ér ) Itt van egy köztes terület, amikor a „halott” teljes öntudatban számvetést készít előző életéről, ez az úgynevezett „tableau”-élmény. Ekkor legtöbbször visszafelé pergetve, mint egy multidimenzionális mozifilmként éli át az ember életének korábbi eseményeit, egészen a születésig. Az „életfilm” kiértékelésében – minden ítélkezéstől mentesen - legtöbbször segítenek neki különböző fénylények, akiket az „elhunyt” a saját vallásos hite szerint Jézusnak, Buddhának, Mohamednek stb-nek fog felismerni.

A kiértékelés alatt és után az asztrális személyiség, melynek multidimenzionális tudatát össze sem lehet hasonlítani a korábbi fizikai tudatával, megdöbbenve veszi észre új felismerő képességével, hogy fizikai életének 99%-a SEMMI VALÓS ÉRTÉKKEL SEM BÍR. Különösen azok nem, amikről korábban azt gondolta, hogy értékkel bírnak Például a személyes sikerek, anyagi nyereségek, erkölcsi elismerések stb. Értékkel ugyanis legtöbbször olyan események bírnak, vagyis azokból származik LÉLEKNYERESÉG, amelyet a fizikai tudat ( felnőttként ) ösztönösen figyelmen kívül hagy vagy azonnal elfelejt, például : óvodásként őszinte szeretettel átölelni egy játékmackót, vagy : egy virágzó fa láttán mérhetetlen örömöt és boldogságot érezni, vagy : az utcán járva a szeretet és az együttérzés gondolatképét küldeni egy botra támaszkodó öregembernek, vagy : pusztán szeretet-kisugárzásunkkal akaratlanul is egy másik emberben pozitív változásokat indítani el - és még számtalan más eset, ahol a fizikai ego többé-kevésbé ki volt kapcsolva. Minden más esetben, ahol a fizikai ego JÁTSZA, hogy ő jó, szép és okos, vallásos és erkölcsös, nem jelent valós értéket, mert a fizikai ego MINDIG érdekből cselekszik, amelynek mély tudatalatti alapja a FIZIKAI TEST ELVESZTÉSÉNEK A FÉLELME.

Az asztrális tudatból figyelni tehát a saját fizikai tudata gyerekes trükkjeit, különösen tanulságos élmény. De az is megdöbbentő tapasztalat sok ember számára ebben az asztrális állapotban, hogy NINCS EGYETLEN EGY OLYAN SZÓ, TETT, ÉRZÉS VAGY GONDOLAT, AMELY NE AZONNAL REZEGNE SZÉT AZ EGÉSZ VILÁGEGYETEMBEN, MÉGPEDIG ALAPVETŐ VÁLTOZÁSOKAT INDÍTVA EL BENNE!

Mikor aztán az asztráltudatú ember fizikai élete feldolgozásával elég önismerethez jutott, tovább lép a mentális fényparadicsomi területekre, és egybeolvad a fényduáljával, a Lelkével, a Felsőbbrendű Énjével!

( Folytatom )
Minden Igazságkeresőnek!

Nem akarok senkit meggyőzni, hogy helyesen gondolkozik vagy téved, mert ehhez MÁR KÉSŐ! A bolygónk az utolsó végmásodperceit éli - ezzel kezdtem ezt a topicot - és EZ AZ ALAPHANGJA minden írásomnak! Ezért fogalmazok olykor nagyon keményen is. Mert a VALÓDI SZERETET TÖRVÉNYE ezt követeli meg!

Igen, valódi szeretet azt követi meg, hogy mindig és minden helyzetben kimondjuk az Igazságot! Akkor is, ha tudjuk, hogy emiatt egzisztenciálisan AZONNAL ki fognak készíteni, akkor is, ha mindenki megvető gúnnyal fog rád ujjal mutogatni ( saját családod is ), akkor is, ha mindenki elfordul tőled, és évtizedeken át csak a saját nem létező íróasztalfiókodnak tudsz írni, úgy, hogy azt sem tudod, hogy holnap mit fogsz enni!

Igen, csak ebből az egzisztenciális mélynyomorból láthat tisztán az ember, láthatja azt, hogy az utóbbi 50 évben az emberek MINDEN EGYES MEGKERESETT FORINTJA MÖGÖTT KULTIKUS HAZAÁRULÁS VAN, LEGMOCSKOSABB SZOLGALELKŰSÉG, ELVTELEN NIHILIZMUS; HOGY MINDEN EGYES MEGSZERZETT ISKOLAI VÉGZETTSÉG MÖGÖTT A FÉREGLÉT ÖSZTÖNE ÁLL, HOGY MINÉL MÉLYEBBEN TÚRJA A FEJÉT A TUDATLANSÁG ÉS HAZUGSÁG FEKÁLIÁJÁBA, MERT MÁS LÉTET NEM ISMER - MERT MÁST NEM AKAR ISMERNI!

Mert mindig a saját léted VALÓS helyzete árul el a legtöbbet rólad, nem a fecsegés! Akinek ugyanis még van ideje NEM AZ EGYETLEN VALÓS kérdésekkel foglalkozni, akkor, amikor a Földünk és az emberiség a kipusztulás előtt áll, az MIND A SÖTÉTSÉG ÜGYNÖKE, akkor is, ha aláírt, akkor is, ha nem; akkor is, ha öntudatosan csinálja, akkor is, ha nem!

Mert a létállapotból következik a tudatnak a megnyilvánulása is. Ezért teljesen lehetetlen pl., hogy egy gazdag ember kimondja az igazságot. De tovább megyek: ma már teljesen lehetetlen annak is kimondani az igazságot, aki EGYETLEN MÁSODPERCRE IS KOMPROMISSZUMOT KÖT EZZEL A SÁTÁNI VILÁGRENDDEL - vagyis gyakorlatilag SENKINEK!

Mert aki nem úgy kel fel reggel az ágyából, hogy az Igazságnak ( Életnek, Szeretetnek ) MA kell megnyilvánulnia, mert holnap már KÉSŐ LESZ, az ÁRULÁST KÖVETEL EL ÉS AZ EMBERISÉG MÉRHETETLEN SZENVEDÉSÉT MÉG EGY NAPPAL KITOLJA!

Mert hát az ego pillanatok alatt bele szeret merülni a társadalmi élet langyosszarába, ha úgy érzi, hogy van egy kis jövedelme, van egy kis kéglije, meg hát ő a nagy diplomás értelmiségi, akinek persze külön anyagi-erkölcsi juttatások is járnak.

És minél intellektuálisabb, annál több figyelmet követel magának. Akkor aztán jönnek az elméletek gyártása, a fikciók végtelen sora, mindenkinek a saját véröröksége szerint: a materialista mindent egydimenzióssá akar leszűkíteni, végső ok nélkül; az idealista a végső ok mellett kardoskodik, ugyanolyan egydimenziós módon; a történelmi vallásos az intézménye és a dogmarendszere védelmében gyártja a spekulációkat - minden ennek ellentmondó napi tapasztalat ellenére; a szektás vallásos az emberi ész kritikai aspektusát akarja minden áron kiiktatni, hogy rajongását választott istene iránt a végtelenségig fokozza - nem sikerül neki; az ezoterikus meg akarja teremteni a pokolban a mennyországot - saját magának; A nacionalista ősi iratokról fújja le port, melyeket úgy csűr-csavar, hogy a haza bölcse-image megbízható egzisztenciát teremtsen neki; a naiv internacionalista meg előbb-utóbb fenn fog akadni valami zöld-mozgalom hálóján, nem is sejtve, hogy a környezetvédő mozgalmakat is a titkosszolgálatokon keresztül a multik pénzelik, stb... stb...

Tehát mindenki be van osztva, le van rendezve, mindenki a saját típusa szerint és...A SÖTÉTSÉG SZOLGÁLATÁBAN!

Mert hát ez a Herbert Illig-elmélet is úgy kellet a sötétség urainak, mint egy falat kenyér: - Ugyan ki beszél itt világválságról? Hol vagyunk még ettől! Hiszen valójában csak 1708-at írunk, nem 2008-at! Miért ugrálsz hát, kis komám?
A Pap Gábor-téma elkerülhetetlenül előjön, amikor a hun-magyar őstörténet "kényes" kérdései kezdjük feszegetni! Már csak azért is, mert Pap Gábor ugyanolyan védett személy - 25 éve ez még nem tűnt fel senkinek ? -, mint a politikában Csurka vagy Orbán.

Jó, mondhatnák sokan, lehet, hogy volt egy kis titkosszolgálati "hátszele", de nem ez a fontos, hanem az, hogy mit mond! Mert hát amit mond, az annyira lenyűgöző, hogy mindenki el kezdi verni a mellét a nagy magyarságától!

Igen, Barátaim, ez mind nagyon szép, ha közben P.G. állandóan, jó ügynökként, nem ügyelne, hogy a politikai-vallási-tudományos "korrektség" határait SOHA ne lépje át! Ezáltal azonban KILÚGOZZA a magyar őstörténetet és a leglényegesebb kérdésekről ugyanúgy kussol, mint a hivatalos kakadémikus történettudomány!

Vajon mikor hallottunk P.G-től akárcsak egyetlen egy komoly szót is a sumér kérdésről, amely mai napig KULCS a magyar őstörténet megértésében ? - semmit, kussol tovább!
Vajon mikor hallottunk P.G-től akárcsak egyetlen egy elemző mondatot is a hun-magyar sámán-beavatottak írásairól? - semmit, kussol tovább!
Vajon mikor említette P.G. akárcsak egyetlen egyszer is szóban vagy írásban azt a TÖBB SZÁZ KORTÁRS őstörténeti kutató eredményeit, akik NEM a saját sleppjéhez tartoznak? - soha! - kussol tovább!

És ami a legundorítóbb: mivel a papgábor-slepp az ország minden kulturális centrumából kiszorította azokat a nem-hivatalos őstörténeti kutatókat, akik MEG MERTÉK KÉRDŐJELEZNI I. Pap Gábor ( Baktay Ervin Csillagfejtés utolsó fejezetéből lopott ) asztrológiaalapú fiktív agyalmányait, azok EGZISZTENCIÁLISAN TELJESEN TÖNKREMENTEK VAGY ÖNGYILKOSOK LETTEK!

Csak olyanokat futtatnak, mint pl. Szántai Lajos, aki a papgábor-hasonmásverseny egyik győztese lehetne, meg a többiek, akik mind judeokereszténység politikailag korrekt kereszteslovagjai a papgábori fenéknyalásban.